Hồ sơ đăng ký thợ

Yêu cầu bạn nhập thông tin đầy đủ và chính xác, chúng tôi sẽ kiểm duyệt và xác nhận lại nếu cần thiết trước khi cho phép hiển thị chính thức. Chúng tôi sẽ từ chối hiển thị nếu phát hiện mọi thông tin không chính xác

Thông tin liên hệ

phone
email
location_on
arrow_drop_down
arrow_drop_down
arrow_drop_down

Thông tin dịch vụ

Nhập tên công ty, tiêu đề giới thiệu
Mô tả tóm tắt ngắn gọn dịch vụ
Nhập thông tin chi tiết đầy đủ về dịch vụ
Nhóm dịch vụ
Xây dựng-kiến trúc
Vệ sinh, làm sạch
Hệ thống và thiết bị
Hệ thống nước
Xe
Đồ gỗ làm mộc
Vận chuyển
Giúp việc
Cây xanh
Dịch vụ khác
Nhập thông tin ghi chú, lưu ý khác, hoặc các dịch vụ khác có thể cung cấp mà chưa có trong danh sách chọn
info